Thảm phủ tường tiêu âm

Thảm Phủ Tường tiêu âm là một loại vật liệu tiêu âm dùng trang trí cho karaoke, bar, villa, phòng nghe nhìn, phòng họp... Đặc biệt với màu trắng sáng sản phẩm này rất phù hợp trang trí tiêu âm cho nhà hàng tiệc cưới.


1kg có thể phủ được 4-4.5 m2
Chiều dày 1-2 mm
Pha 1kg với 6-7 lít nước, trộn đều (không cần trộn keo hay bất kỳ chất gì thêm)
Thời gian ngâm: 10-15 phút
Trét vật liệu thảm lên tường xi măng, thạch cao, kim loại, kính...sản phẩm có độ bám dính tốt.
Trong vòng 48h, sản phẩm sẽ khô và tạo nên một bức thảm phủ tường tiêu âm và trang trí rất đẹp!
Tiêu âm, cách nhiệt, tường không vết nứt, thi công dễ dàng

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B088

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B088

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liêu tiêu âm B0100

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liêu tiêu âm B0100

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B0119

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B0119

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B001

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B001

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B008

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B008

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B009

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B009

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm SMC 6044

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm SMC 6044

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B003

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B003

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B013

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B013

Thảm Phủ Tường tiêu âm B201

Thảm Phủ Tường tiêu âm B201

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B014

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B014

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B010

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B010

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D002

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D002

Thảm phủ tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - A009

Thảm phủ tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - A009

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B092

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B092

Thảm Phủ Tường Tiêu Âm - Vật liệu tiêu âm D004

Thảm Phủ Tường Tiêu Âm - Vật liệu tiêu âm D004

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B085 - B

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B085 - B

Thảm Phủ Tường tiêu âm C 317

Thảm Phủ Tường tiêu âm C 317

Thảm Phủ Tường tiêu âm B 217

Thảm Phủ Tường tiêu âm B 217

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B002

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B002

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm SMC 6048

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm SMC 6048

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D001

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D001

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm A010

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm A010

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B012

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B012

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm A017

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm A017

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B094

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B094

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B089

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B089

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B084

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B084

Thảm phủ tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B081

Thảm phủ tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B081

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B090

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B090

Thảm phủ tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B082

Thảm phủ tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B082

Thảm phủ tường tiêu âm B086

Thảm phủ tường tiêu âm B086

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B091

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B091

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B080

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B080

Thảm phủ tường tiêu âm - Vật liệu tiêu âm B093

Thảm phủ tường tiêu âm - Vật liệu tiêu âm B093

Thảm phủ tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - A015

Thảm phủ tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - A015

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B007

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm - B007

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B0115

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B0115

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B0105

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B0105

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B052

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B052

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm SMC 6030

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm SMC 6030

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm SMC 6037

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm SMC 6037

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D 027

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D 027

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B 016

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B 016

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D 016

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D 016

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B0126

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm B0126

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D021

Thảm Phủ Tường tiêu âm - vật liệu tiêu âm D021

Thảm Phủ Tường tiêu âm D 405

Thảm Phủ Tường tiêu âm D 405

Thảm Phủ Tường tiêu âm D 415

Thảm Phủ Tường tiêu âm D 415

Thảm Phủ Tường tiêu âm B 213

Thảm Phủ Tường tiêu âm B 213

Thảm Phủ Tường tiêu âm C313

Thảm Phủ Tường tiêu âm 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tư vấn khách hàng
1